Cookies 🍪

Deze site gebruikt cookies waarvoor toestemming nodig is.

Het gebruik van (deel)auto’s stijgt, thuiswerken is realiteit, samen met je collega’s vergaderen in een hub is geen uitzondering en werk en privé lopen steeds meer door elkaar heen. De wereld is je werkplek, waarbij verantwoord reizen de norm is. Om dat nationaal en internationaal nog beter mogelijk te maken, hebben Mobinck en XXImo overeenstemming bereikt over een overname.


Samen sterk

Mobinck is met de overname de moeder van twee koplopers in flexibiliseren van zakelijke mobiliteit. Eén daarvan is Radiuz, het mobiliteitsplatform dat ervoor zorgt dat werkgevers hun mobiliteitsbeleid flexibel en eenvoudig kunnen inrichten. XXImo is met haar Visa-betalingsplatform sterk in het genereren en afhandelen van Europese betalingstransacties die gemoeid gaan met zakelijk reizen. De dienstverlening van XXImo en Radiuz liggen daarmee prachtig in elkaars verlengde. ‘Een krachtige combinatie’, aldus Harry de Haas, CEO Mobinck. ‘Met deze overname halen we een essentieel onderdeel van ons mobiliteitsecosysteem in huis, waarbij we onze klanten kunnen helpen bij het eenvoudig en flexibel inrichten van hun mobiliteit.’ Patrick Bunnik, CEO van XXImo, voegt toe: ‘Er is in de laatste drie jaar in mobiliteit meer veranderd dan in de tien jaar daarvoor. Technologie en internationale samenwerking zijn daarbij key. Consolidatie, schaalvergroting en het samen laten werken van slimme teams zijn dan ook een must om een vooraanstaande speler te blijven.’

  • "Wij zorgen dat werknemers via ons platform snel toegang krijgen tot welke vorm van mobiliteit dan ook en dat werkgevers geen omkijken meer hebben naar de administratieve afhandeling"

Toegang tot mobiliteit en beheersbaarheid voor de werkgever

XXImo gaat deel uitmaken van Mobinck. Een bedrijf dat naast XXImo bestaat uit de mobiliteitsbedrijven Radiuz, Moove, Toogethr en Fleet Support. ‘Mobinck brengt innovatieve en flexibele vormen van mobiliteit samen voor werkgever en werknemer. Mobinck ontwikkelt geïntegreerde totaaloplossingen voor werkgevers in Nederland. Alles gefaciliteerd door één aanbieder met één maandelijkse btw-factuur. Kostenefficiënt, duurzaam en gericht op hogere werknemerstevredenheid.’, aldus Harry de Haas. In deze tijd van beperkter OV-gebruik is er meer en meer behoefte naar flexibiliteit van mobiliteit. Mobinck biedt alternatieven en zorgt ervoor dat werkgevers op een beheersbare manier keuzevrijheid in mobiliteit kunnen bieden. ‘Een deelfiets of scooter, slim parkeren, ridesharing met een collega, het OV, de (deel)auto of een taxi? Wij zorgen dat werknemers via ons platform snel toegang krijgen tot welke vorm van mobiliteit dan ook en dat werkgevers geen omkijken meer hebben naar de administratieve afhandeling.’, licht De Haas toe.

Flexibiliteit in mobiliteit

Mobinck bouwt met haar bedrijven aan een ecosysteem. Nu op een andere manier reizen noodzakelijk is, is flexibiliteit nóg belangrijker. Een platform waar werkgever en werknemer toegang tot hebben, waarvan de ontwikkeling nooit stilstaat en waarbij alle nieuwe vormen van mobiliteit snel aangesloten worden en de betaling goed is geregeld. Een systeem waarbij op basis van realtime data waardevolle inzichten ontstaan voor werkgever en werknemer, zodat mobiliteit veilig, kostenbewust en efficiënt ingezet kan worden. ‘Onze ambities zijn groot en met XXImo hebben we een prachtige, krachtige partner toegevoegd’, aldus De Haas.

Deel dit artikel

Neem direct contact op