Cookies šŸŖ

Deze site gebruikt cookies waarvoor toestemming nodig is.

Met onze bedrijven maken we jouw mobiliteit flexibel en eenvoudig. Automotive zit in ons DNA en vormt de basis van onze huidige activiteiten. Als familiebedrijf kijken wij ook vooruit en richten ons steeds meer op slimme mobiliteitsoplossingen, zodat jij je efficiƫnter Ʃn duurzamer verplaatst. Daarnaast zoeken we ook continu naar nieuwe vormen van mobiliteit. Door innovatie en duurzaam ondernemerschap, waarmee we onder meer energie voor iedereen toegankelijker maken, werken we hard aan jouw en onze toekomst!

Onze missie

Vernieuwende mobiliteit voor een betere toekomst

Mobiliteit vormt de basis van ons familiebedrijf. We zijn continu in beweging en streven altijd naar verbetering. Met ambitie en ondernemerschap ontwikkelen we innovatieve oplossingen die gericht zijn op de mens, maatschappij en omgeving. Door strategisch om te gaan met de veranderingen in mobiliteit en energie blijft de continuĆÆteit van ons familiebedrijf gewaarborgd. Zo dragen we binnen AutoBinck allemaal bij aan onze missie voor het realiseren van vernieuwende mobiliteit voor een betere toekomst!

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden zijn gebaseerd op de waarden die de familie Lauret al ruim honderd jaar hoog in het vaandel heeft staan. Respect, continuĆÆteit, eenheid en creativiteit zijn het fundament waarop de familie AutoBinck heeft gebouwd en vertalen zich door in onze huidige vijf kernwaarden. Onze kernwaarden zijn wat werknemers aan elkaar en aan AutoBinck verbindt. Daarnaast geven ze richting aan de manier waarop ze samenwerken aan het realiseren van onze missie.

De mens en verbondenheid staan centraal


We zoeken altijd naar verbinding. Dat doen we met activiteiten die aansluiten op de behoeften van onze klanten Ć©n door dit samen met hen te ontwikkelen. We hebben niet alleen oog voor mensen buiten onze organisatie, ook het welzijn van onze werknemers staat voorop.

Door de verbinding te zoeken tussen onze activiteiten stimuleren we ze om samen te werken en zich met enthousiasme in te zetten voor het grotere geheel.

Ondernemerschap is bepalend


Ondernemerschap staat aan de basis van ons succes. We vinden het daarom belangrijk dat onze mensen de ruimte krijgen zelfstandig beslissingen te nemen en initiatieven te ontplooien.

Door onze organisatie decentraal en informeel in te richten worden besluiten op een zo laag mogelijk niveau genomen. Dat maakt ons efficiƫnt, wendbaar en in staat snel te reageren op snel opvolgende veranderingen in de markt.

Innovatie en creativiteit zijn noodzakelijk


Om de continuĆÆteit van ons familiebedrijf te waarborgen is het noodzakelijk om te kunnen veranderen wanneer de situatie daar om vraagt. Innoveren in interne en externe innovaties, in nieuwe resources en nieuwe activiteiten, waar digitalisering een belangrijk onderdeel van is, is nodig om onze divisies klaar te maken voor de toekomst.

Durf, creativiteit en kritisch kijken naar de levensvatbaarheid van huidige activiteiten is een vast onderdeel van ons DNA.

Focus op lange termijn is onze natuur


We focussen op continuĆÆteit en daarom moeten we een financieel gezonde onderneming zijn. Resultaat is belangrijk, maar altijd met een blik gericht op de horizon. Relevant blijven voor een volgende generatie en andere stakeholders is essentieel.

We willen een internationale groep vormen die zichtbaar is en iets voorstelt. Maar we bouwen om te houden, zonder jachtige ā€˜koop-bouw-verkoopā€™ ambitie. Wie we zijn, is voor de lange termijn.

Duurzaamheid is van primair belang


Deze lange termijn kan niet bestaan zonder oog voor het grotere geheel, onze focus op de maatschappij en het milieu. We willen duurzame en maatschappelijk verantwoorde activiteiten ontplooien. We zijn binnen al onze activiteiten zo min mogelijk belastend voor onze natuur en houden rekening met de belangen van minderheden.

Met onze diensten en producten ondersteunen we onze klanten om duurzamer te opereren. Waarbij ze altijd inzicht hebben in de resultaten waar duurzaam beleid op afgestemd kan worden.

Onze cijfers

110

+

Jaar ervaring

AutoBinck is opgericht in 1907 en heeft daarmee meer dan 110 jaar automotive ervaring.


1

mld

Omzet

De totale omzet van de AutoBinck bedraagt ruim 1 miljard euro op jaarbasis.


1500

Werknemers

Elke dag werken 1,500 mensen binnen alle bedrijven van AutoBinck aan jouw mobiliteit.


4

Divisies

Binnen de 4 divisies van AutoBinck opereren een totaal van 75 werk- maatschappijen.


31

Actief in 31 landen

Onze internationale ambitie heeft er tot nu toe voor gezorgd dat AutoBinck in meer dan 30 landen actief is.


9

Landen met kantoren

AutoBinck heeft inmiddels in 9 Europese landen fysieke kantoren.


Mensen en mobiliteit. Onze passie helpt ons vooruit.

Mobiliteit simpel en toegankelijk maken voor jou en de wereld om je heen. Dat is waar we voor staan en iedere dag weer vol energie aan werken. Met ruim 1500 collegaā€™s delen we de passie voor mobiliteit en vullen we elkaar aan met kennis, ervaring en nieuwe ideeĆ«n. Zo komen we tot vernieuwende, duurzame vormen van mobiliteit waar je wat aan hebt Ć©n waar je blij van wordt!

Onze groei door de jaren heen

Wanneer je succesvol bent is het goed om te weten wat aan dat succes heeft bijgedragen. Door te leren van je verleden, bereid je jezelf nĆ³g beter voor op de toekomst. Net als elk bedrijf weten we daarom precies welke momenten in onze geschiedenis bepalend zijn geweest voor onze groei. Zodat we zelf weten waar we vandaan komen. En we jou kunnen laten zien hoe we ons ontwikkeld hebben tot het sterke mobiliteitsbedrijf dat we vandaag de dag zijn.

1907 Oprichting Met de verkoop van Mercedes vanuit AutoPalace in Den Haag is de oprichting van ons familiebedrijf een feit.
1930 Uitbreiding portfolio We breiden onze portfolio uit met het Tsjechische merk Å KODA. De volgende jaren stijgen de autoverkopen aanzienlijk!
1950 Verhuizing naar Den Haag De verhuizing naar het nieuwe, moderne kantoor aan de Binckhorstlaan in Den Haag past perfect in onze naoorlogse groei en ambitie.
1969 Internationaal merk Rolf Lauret haalt Mazda naar Nederland. Onze eerste stappen als importeur van een groot, internationaal merk zijn gezet.
1980 Flinke uitbreiding AutoBinck groeit hard, ons hoofdkantoor groeit mee. Een deel van de haven wordt gedempt om de flinke uitbreiding van het pand mogelijk te maken.
1990 Ambitie buiten Nederland Onze ambitie brengt ons ook buiten Nederland. De eerste stap wordt gezet met het Mazda-importschap in Tsjechiƫ en Slowakije. We breiden onze import- en retailactiviteiten vervolgens uit naar meerdere landen in Centraal Europa. Een vergroting van onze geografische footprint wordt werkelijkheid.
1996 Eerste stap in de leasemarkt Met de overname van Business Lease zetten we onze eerste stap in de leasemarkt, waarmee we een belangrijke diversificatie aanbrengen in ons portfolio. Al snel vestigt Business Lease zich ook in diverse landen in Centraal Europa.
1999 Enorme boost De overname van het importschap van Hyundai voor Nederland geeft een enorme boost aan onze autoimport- en retaildivisie. In de jaren daarna wordt AutoBinck ook aangesteld als importeur voor Hyundai in meerdere landen in Centraal Europa.
2000 Partsdivisie De overname van automaterialen groothandel Brezan betekent de start van onze partsdivisie en een verdere diversificatie van onze activiteiten.
2004 Mitsubishi Een nieuw merk wordt toegevoegd als importactiviteit: Mitsubishi in zowel Tsjechiƫ als Slowakije.
2008 Verlies Mazda-importschap Na 40 jaar succesvolle jaren verliezen we, met pijn in het hart, ons Mazda-importschap waarvan de fabrikant in heel Europa besluit dit voortaan in eigen beheer te willen doen.
2011 Uitbreiding activiteiten We breiden onze activiteiten uit naar Hongarije. Met de distributierechten voor Jaguar, Land Rover en Range Rover bouwen we tevens onze merkportfolio nog verder uit.
2014 Nieuw kantoor Na ruim zestig jaar verruilen we het pand aan de Binckhorstlaan voor een nieuw kantoor op het Forepark in Den Haag. Ook in dat jaar gaat Brezan fors op overname pad en breidt in de jaren daarna de omzet uit tot zoā€™n ā‚¬ 300,- miljoen op jaarbasis.
2015 Trendbreuk met verleden Een strategisch belang in The New Motion betekent een trendbreuk met het verleden. Op zoek naar nieuwe vormen van mobiliteit volgen in de jaren daarna investeringen in en overnames van o.a. SnappCar, Zelfstroom, Radiuz, Fleet Support, ROI Fleet, Toogethr, XXImo en Gloriant.
2016 Nieuwe divisie Naast de overname van mobiliteitskaartenbedrijf Radiuz volgt in dat jaar ook de eerste stap richting energie. We nemen een strategisch belang in Zelfstroom. Al onze nieuwe activiteiten worden gebundeld in de nieuwe divisie Smart Mobility.
2017 Eigen start-ups Naast diverse investeringen zetten we ook een aantal eigen start-ups op als Bynco, Moove en Privatelease.com.
2018 Doorpakken We nemen Fleet Support over, de marktleider op het gebied van Fleet Management. Om een jaar later ook de nummer 2 uit de markt ROI Fleet over te nemen. Tevens breiden we ons belang in Zelfstroom uit en acquireren we vanuit onze partsdivisie diverse grossiers in automaterialen.
2019 kantoor WTC Utrecht en verkoop partsdivisie We besluiten na een periode van stevige groei tot de verkoop van onze Partsdivisie. Tevens gaat in dat jaar Business Lease Nederland een joint venture aan met Terberg Leasing en vormen samen de Terberg Business Lease Group. Met de verhuizing naar ons nieuwe kantoor in het World Trade Center in Utrecht verlaten we in dat jaar tevens Den Haag.
2020 Duurzame toekomst We splitsen de Smart Mobility divisie in de divisies Mobinck en AutoBinck Ventures. Hiermee spelen we nĆ³g beter in op een duurzame toekomst met onze slimme oplossingen voor mobiliteit en energie.
2021 Internationale mobiliteit We slaan onze vleugels verder uit met de overname van Gloriant in Belgiƫ. Een bedrijf actief in Fleet Management Software met klanten in maar liefst 26 landen.