Cookies 🍪

Deze site gebruikt cookies waarvoor toestemming nodig is.

Deze website bevat algemene informatie, afkomstig van www.autobinck.com. Hoewel de informatie op deze website uiterst zorgvuldig en zo actueel mogelijk is samengesteld, kunnen wij geen garantie, impliciet of expliciet, geven of de informatie compleet en correct is en of de producten, diensten en de gelateerde graphics beschikbaar zijn. Aan de inhoud kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.


Op geen enkele wijze zijn wij aansprakelijk voor verlies van data of beschadiging van systemen, direct of indirect, door het bezoeken van deze website.

Op deze website bevinden zich links naar andere websites, die zich buiten de controle van www.autobinck.com bevinden. Wij hebben geen invloed op de content en de beschikbaarheid van deze sites. De links betekenen evenmin een aanbeveling voor de informatie of diensten op deze sites.

Hoewel we alles in het werk hebben gesteld om de website te allen tijde online te houden, neemt www.autobinck.com geen verantwoordelijkheid voor, en voelt zich evenmin aansprakelijk voor, tijdelijke uitval door technische zaken buiten onze controle.

Neem direct contact op