Cookies 🍪

Deze site gebruikt cookies waarvoor toestemming nodig is.

Voor een betere toekomst is duurzaamheid leidend voor alle activiteiten van AutoBinck. We verduurzamen onze bestaande mobiliteitsoplossingen en breiden onze divisie met bedrijven die primair op duurzaamheid zijn gericht, steeds verder uit. Door duurzaam te ondernemen maken we mobiliteit en energie beter voor het milieu en toegankelijk voor iedereen.


Duurzaam wagenparkbeheer

Verduurzaming binnen de automotive krijgt steeds meer vorm. Nieuwe technologieën zorgen ervoor dat we met z’n allen steeds schoner rijden. Onze partners in binnen- en buitenland lopen voorop in de verkoop van elektrische en schone auto’s, zowel voor particulieren als zakelijke lease klanten. Met onze bedrijven Fleet Support en Moove Connected Mobility ondersteunen we daarnaast fleetowners en wagenparkbeheerders in het verduurzamen van hun wagenpark. Gebruiksdata en behoeften van werknemers worden gekoppeld om de vloot zo efficiënt en duurzaam mogelijk in te richten.

Slimme technologie

De toepassingen van nieuwe, slimme technologieën maakt het voor steeds meer bedrijven mogelijk om gericht met duurzaamheid aan de slag te gaan. Het koppelen van onze mobiliteit aan innovatieve technologie levert realtime en relevante gebruiksdata op waarmee je gericht beslissingen kan nemen voor jouw duurzaamheidsbeleid. Met XXImo en Toogethr ondersteunen we bedrijven bij het verduurzamen van het mobiliteitsaanbod voor hun werknemers. Maar ook het optimaliseren van vraag en aanbod van deel-, huur- en tweedehands auto’s met data driven solutions leidt tot efficiënter en duurzamer autogebruik. Onze bedrijven SnappCar en Bynco zijn hier elke dag actief mee bezig.

AutoBinck verduurzaamt

  • Actieve ondersteuning in fleet management voor bedrijven bij het verlagen van hun CO2 footprint door o.a. het wagenpark te verduurzamen met elektrische auto’s en ze te voorzien van de benodigde infrastructuur om deze ambitie te kunnen realiseren.
  • Integreren van aantrekkelijke nieuwe vormen van mobiliteit bij bedrijven die gaan voor een modern, duurzaam mobiliteitsbeleid in de vorm van mobiliteitskaarten, waarbij de werknemer maximale keuzevrijheid heeft en kosten geminimaliseerd worden.
  • Toegankelijk maken van energie door zonnestroomsystemen te leveren aan consumenten en het MKB, waarmee gebruikers kostenefficiënt en duurzaam energie kunnen opwekken, bijvoorbeeld voor het laden van hun elektrische auto.
Verduurzamen van onze energie

Verduurzamen van energie is niet langer alleen voor bedrijven weggelegd. Door energie voor iedereen toegankelijk te maken, kunnen we zelf ook ons steentje bijdragen aan duurzamere toekomst. Zonnepanelen zijn daarvoor dé oplossing. Zelfopgewekte energie is de ideale brandstof voor onze elektrische auto’s. Het kunnen opladen met deze energie wordt met de verbeterde laadinfrastructuur ook steeds makkelijker. Ook het verduurzamen van woningen draagt bij aan een effectief energieverbruik. Zelfstroom en De Woonpas helpen particulieren bij het verduurzamen van hun eigen leefomgeving, zodat ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan een schoner milieu!