Cookies 🍪

Deze site gebruikt cookies waarvoor toestemming nodig is.

Danone verhuisde haar Global HQ met 1800 medewerkers van WTC Schiphol naar Hoofddorp, Beukenhorst-Zuid. Ze zijn verhuisd naar een gloednieuw en moderne kantoorcampus. De nieuwe locatie heeft 180 parkeerplaatsen, terwijl de vorige locatie meer dan 350 parkeerplaatsen had.

Duurzame benadering mobiliteit

De kosten van een nieuwe parkeergarage en het onderhoud zijn aanzienlijk hoger. Inzicht en controle over de parkeervraag is cruciaal. De situatie vroeg om een radicaal nieuwe en duurzame benadering van mobiliteit en een gedragsverandering van werknemers. Er was een dringende behoefte om nieuwe manieren te vinden om de parkeerfaciliteiten en het beleid te herstructureren, realtime inzicht in parkeergedrag mogelijk te maken en de stijgende vraag bij te houden.

Plan van aanpak in drie fases

Vanwege haar kennis en expertise op het gebied van mobiliteitsmanagement, benaderde Danone Toogethr om haar hierbij te assisteren. De uitdaging/het verzoek: creëer een duurzame en langdurige mobiliteitsoplossing voor een gemeenschap van 1800 werknemers met 180 eigen parkeerplaatsen. Na een juiste kwalificatie van het mobiliteitsprobleem introduceerden we geïntegreerde oplossingen die de basis vormden voor een nieuwe mobiliteitsbenadering.

Ridesharing

Via de app worden reizende medewerkers van Danone op basis van hun dagelijkse woon-werkverkeer routines aan elkaar gekoppeld en delen zij ritten van en naar Danone met elkaar. Hierdoor is de sociale cohesie onder de medewerkers versterkt, de bereikbaarheid van en naar Danone verbeterd en de parkeerdruk verlaagd. Daarbij hebben alle gedeelde ritten bijgedragen aan een vermindering van de CO2-uitstoot.

Parking

Door de slagboom te verbinden aan de smartbox en het parkeermanagementsysteem van Toogethr, is de toegang tot de parkeerplaats van Danone geoptimaliseerd door middel van automatische tag-, pas- en kentekenherkenning. Op basis van actuele data bepaalt Danone nu zelf de koers van haar parkeerbeleid.

Shuttles

Door de inzet van shuttlebussen zijn medewerkers van Danone in staat om te pendelen van station Hoofddorp naar de parkeerplaats van Danone. Via de app bekijken medewerkers het rijschema van de chauffeur van de shuttle bus en reserveren een plek van en naar het station of de parkeerplaats.

Mobiliteitspartner voor de lange termijn

Toogethr is de vaste mobiliteitspartner van Danone geworden en zal haar community verder inzetten om de huidige problemen rondom parkeren en mobiliteit te verminderen. Hierbij worden alternatieve vormen van mobiliteit geïntroduceerd, zoals parkeerhubs en oplossingen voor micro-mobiliteit door middel van gedeelde fietsen of scooters voor de last-mile.