Cookies 🍪

Deze site gebruikt cookies waarvoor toestemming nodig is.

Over de flexibilisering van het mobiliteitsbudget, de war on talent en het reduceren van de CO2-voetafdruk.


Duurzame mobiliteit: een verplichting én een kans

De visie op mobiliteit en duurzaamheid is sterk aan verandering onderhevig. Steeds meer HR- en mobiliteitsmanagers zien dat de standaard leaseauto niet meer de heilige graal is. Daarnaast willen werknemers meer flexibiliteit en vraagt de markt om duurzaamheid. Ook sturen de regering en de EU aan op reductie van de CO2-uitstoot. In deze whitepaper staan we stil bij de redenen voor organisaties om voor duurzame mobiliteit te kiezen en de manier waarop de transitie kan worden vormgegeven.

In de whitepaper leer je ook:

  • Hoe organisaties mobiliteit kunnen inzetten voor aantrekkelijk werkgeverschap.
  • Welke duurzame mobiliteitsoplossingen er mogelijk zijn.
  • Hoe organisaties het gedrag van werknemers op een duurzame manier kunnen veranderen.

Whitepaper 'Duurzaam reizen van en naar het werk'


NAAR DOWNLOAD Deze knop opent een nieuw venster

Neem direct contact op