Cookies 🍪

Deze site gebruikt cookies waarvoor toestemming nodig is.

Utrecht, oktober 2021 – Unilever zet in op groen en maakt de omslag naar een duurzaam mobiliteitsbeleid. Het bedrijf is volop bezig met de ontwikkeling van de werkplek van de toekomst, waarin een duurzaam mobiliteitsplan een belangrijk onderdeel is. Het nieuwe mobiliteitsplan is gebaseerd op vier pijlers: duurzaamheid, employee experience, de toekomst van werk(plek) en eenvoud. Om het nieuwe mobiliteitsbeleid in te richten en tot uitvoer te brengen, is Unilever na een uitgebreid tender-proces een samenwerking aangegaan met XXImo.


Samenwerking XXImo

Het XXImo-platform geeft Unilever de mogelijkheid haar mobiliteitsbeleid in te regelen om per medewerker(groep) een mobiliteitsprofiel in te richten. Dit profiel bepaalt hoe er gereisd mag worden, tegen welke vergoeding, met welke type mobiliteitsopties en vervoerders en op welke momenten. Binnen deze kaders krijgen medewerkers alle vervoersvrijheden. Per 1 november kunnen bijna 2.000 medewerkers vanuit één platform volledig digitaal al hun woon-werkverkeer beheren, registreren, declareren en betalen. Zij kunnen dagelijks een reis op maat samenstellen en ook eenvoudig hun reizen met eigen vervoersmiddelen declareren.

De virtuele mobiliteitskaart & kilometerregistratie

Via XXImo krijgen medewerkers toegang tot een breed pallet van mobiliteitsaanbieders. Met behulp van een virtuele Visa mobiliteitskaart in de app kunnen zij reizen met deelscooters, -auto’s en -fietsen. Ook kunnen zij overal in Nederland reizen met het openbaar vervoer. Daarnaast vergoedt Unilever binnen de mobiliteitsregeling het werkelijke reisgedrag. Hier krijgen duurzame reisopties (zoals volledig elektrische auto’s, fiets en elektrisch deelvervoer) een hogere vergoeding per kilometer dan minder duurzame opties. Hiermee stimuleert en beloont Unilever duurzaam reisgedrag.

Met de uitgebreide toegang tot duurzame vervoersopties in combinatie met de kilometerregistratie vullen Unilever en XXImo de vier pijlers van het nieuwe mobiliteitsbeleid optimaal in: een beloning voor duurzaam reizen, een hoog (reis)gemak en flexibiliteit voor medewerkers, eenvoud en klaar voor de toekomst.

Charlotte Potman, Manager Arbeidsverhoudingen bij Unilever: “Het afgelopen jaar is er enorm veel veranderd in hoe we kijken naar werk en reizen. Bij Unilever draaiden de mobiliteitsplannen tot voor kort rond een vijfdaagse werkweek op één locatie. Dat is niet meer van deze tijd. Ook bleek uit de resultaten van diverse onderzoeken onder medewerkers dat men heel blij zou zijn met een flexibeler mobiliteitsplan. Om onze ambities daadwerkelijk naar de praktijk te brengen hebben we in XXImo de juiste partner gevonden. Nu kunnen we met één platform alles met betrekking tot mobiliteit regelen, zowel voor de werknemer als voor Unilever zelf.”

Patrick Bunnik, CEO bij XXImo: “ Het mobiliteitsvraagstuk van bedrijven wordt steeds complexer. Daarom maken wij het antwoord eenvoudig met een oplossing die aansluit op vrijwel iedere mobiliteitsambitie. Het XXImo platform, de Milo app en het Visa netwerk vormen daarin het veilige ecosysteem voor iedere reisbeweging. Unilever laat met dit nieuwe mobiliteitsplan zien dat zij zeer vooruitstrevend is op het gebied van zakelijke mobiliteit en de toekomst van werk. Ik ben enorm trots om daar met XXImo een bijdrage aan te kunnen leveren.”

Deel dit artikel

Neem direct contact op