Cookies 🍪

Deze site gebruikt cookies waarvoor toestemming nodig is.

Radiuz-XXImo, aanbieder van de meest complete mobiliteitsoplossing voor zakelijk reizen, introduceert vaste tarieven voor elektrisch laden in heel Nederland. Radiuz-XXImo neemt hiermee zelf initiatief in het transparanter maken van de elektrisch-ladenmarkt.


  • "“Op dit moment zijn er nog vele afhankelijkheden die de uiteindelijke laadprijs bepalen en dat is diffuus voor gebruikers en wagenparkbeheerders. Ook lang niet iedere laadpaal geeft de actuele kosten weer. Om meer zekerheid te geven aan onze klanten over de kosten van laden van elektrische auto’s, hebben we besloten een vaste prijs per type laadbeurt te berekenen. Dit sluit aan bij de wensen van de Nederlandse overheid en de Consumentenbond om de prijzen transparant te maken.”"

    Patrick Bunnik, CEO van Radiuz-XXImo

Vaste tarieven maken EV-markt transparanter

Elektrisch rijden én de bijbehorende infrastructuur zijn een groeimarkt. De top-3 best verkochte auto’s in 2020 zijn EV-wagens. Er is steeds meer behoefte aan reguleringen binnen de EV-infrastructuur. Radiuz-XXImo neemt het voortouw. Per 1 januari 2021 past Radiuz-XXImo de volgende vaste tarieven toe, ongeacht locatie, eigenaar en exploitant van de laadpaal. Basis laden: € 0,295 per kWh, Snel laden: € 0,545 per kWh en Tesla Supercharger: € 0,185 per kWh. Dit is van toepassing voor laadsessies in heel Nederland, alleen thuislaadsessies zijn uitgesloten. Jur Huber, Head of Partner Sales en Accountmanagement bij Radiuz-XXImo: “Door de vaste tarieven kunnen wagenparkbeheerders veel nauwkeuriger inschattingen maken. Bijkomend voordeel is dat ze bij Radiuz-XXImo álle laadtransacties, onafhankelijk van exploitant, samen met al het overige mobiliteitsverbruik op één factuur krijgen.”

Eenvoudig EV-laden in heel Europa

Radiuz-XXImo onderscheidt zich in de mobiliteitsmarkt ook door als enige aanbieder in heel Europa 100% dekking te bieden voor EV-laden. Dit doen zij door een laadtag aan te bieden, in combinatie met een mobiliteitskaart en toegang tot alle bekende Europese laadapps. Radiuz-XXImo werkt nauw samen met VISA en introduceert zeer binnenkort ook Google Pay en Apple Pay. Hiermee wordt betalen voor mobiliteit nóg eenvoudiger en meer toekomstbestendig.

Toekomst van EV

Elektrisch rijden zal steeds meer terrein winnen. Nederland is bij uitstek een geschikt land voor elektrisch rijden. De laadinfrastructuur groeit hier fors en er komt steeds meer aandacht voor real-time beschikbaarheids-, laadtijd- en prijsinformatie. Vanaf 1 juli 2021 zijn laadexploitanten verplicht informatie over hun publiek toegankelijke laadpalen openbaar te delen. Zij doen dat niet alleen via hun eigen site of app, maar moeten deze data ook beschikbaar stellen aan bijvoorbeeld appbouwers. Zo kunnen prijsvergelijkingsapps met real-time informatie over alle publieke laadpalen in Nederland worden gemaakt. Ook kunnen elektrische rijders straks via hun navigatieapp snel en makkelijk de informatie vinden die ze nodig hebben als ze onderweg hun elektrische auto willen laden. Dit moet de drempel die mensen ervaren om elektrisch te gaan rijden wegnemen.

Deel dit artikel

Neem direct contact op