Cookies 🍪

Deze site gebruikt cookies waarvoor toestemming nodig is.

Jaarlijks publiceert het CBS de prijswijziging van de operationele leaseprijzen van auto’s. Wat opvalt is dat het CBS indexcijfer inmiddels (2022) ruim 15% hoger ligt dan het vergelijkbare indexcijfer van Fleet Support. Dit verschil is de afgelopen jaren steeds verder toegenomen. Fleet Support stelt dat fleetowners te maken kunnen krijgen met fors hogere kosten als geïndexeerd wordt op basis van het CBS indexcijfer.


Prijzen stijgen over een brede linie al langere tijd en dat geldt zeker ook voor auto’s. Niet alleen de aanschafprijzen zijn fors verhoogd. Deze verhoging geldt ook voor onder meer brandstof/energie, rente, onderhoud, banden en (schade)reparaties. Deze factoren hebben direct invloed op het leasetarief. Het CBS legt jaarlijks de leaseprijsstijging – of daling – van de operationele leasetarieven vast op basis van berekeningen van leasemaatschappijen. Het betreft hier echter een theoretisch “mandje” van auto’s. Het zijn niet de gemiddelde leasetarieven die door de leasemaatschappijen werkelijk zijn ingezet bij klanten.

Dat is ook het grote verschil met het indexcijfer van Fleet Support. Dit cijfer is gebaseerd op de werkelijke inzet van leaseauto’s in het betreffende jaar. Met meer dan 60.000 leaseauto’s in beheer van tientallen klanten en leasemaatschappijen is dit de grootste, leasemaatschappij onafhankelijke, database van Nederland. Inmiddels is het verschil tussen CBS indexcijfer en Fleet Support indexcijfer opgelopen tot ruim 15% (2022).

Vooral voor de fleetowner die met de leasemaatschappij een prijsborgingsafspraak heeft gemaakt op basis van het CBS indexcijfer is dat inmiddels een mogelijk kostbaar probleem geworden. Fleetowners kunnen hierdoor te maken krijgen met forse prijsstijgingen. Met als resultaat hogere kosten voor de werkgever óf minder keuze voor de werknemer. Als de leasebudgetten namelijk niet worden aangepast, dan kan de werknemer geen vergelijkbare auto kiezen en moet hij/zij genoegen nemen met een lagere klasse.

Prijsborgingsmethodiek maakt het verschil

“Fleetowners doen er goed aan om na te denken over welke prijsborgingsmethodiek zij willen hanteren. Een keuze voor het CBS indexcijfer kan wel eens een hele dure zijn", aldus Jaap van Daalen van Fleet Support.

“Ook het indexcijfer van Fleet Support is de laatste jaren harder gestegen dan de jaren daarvoor, maar aanzienlijk minder hard dan dat van het CBS. En dat is opmerkelijk”, aldus Van Daalen. “Wij denken dat dit verschil grotendeels wordt veroorzaakt doordat het indexcijfer van Fleet Support is gebaseerd op meer dan 60.000 werkelijk ingezette leaseauto’s van tientallen (merendeels grote) klanten, in plaats van het theoretische automandje wat door het CBS wordt gebruikt. Daarom maken veel van onze klanten gebruik van de Lease Rate Monitor, een prijsborgingmethodiek die gebruik maakt van onze eigen indexcijfers. Daarmee besparen wij jaarlijks miljoenen euro’s voor onze klanten."

Deel dit artikel

Neem direct contact op