Cookies 🍪

Deze site gebruikt cookies waarvoor toestemming nodig is.

Bij inclusie draait het erom dat iedereen gehoord wordt. Diversiteit staat voor alle manieren waarop wij als mensen van elkaar verschillen. AutoBinck streeft ernaar een werkomgeving te bieden waar iedereen welkom is en waar iedereen volledig zichzelf kan zijn. Diversiteit en Inclusie is daarom een actueel thema waar ABG doorlopend aandacht aan besteedt en zich continu in probeert te ontwikkelen en verbeteren als werkgever.


Bewustwording van alles wat met D&I te maken heeft, helpt bij het werken aan een daadwerkelijk inclusief en divers speelveld. Het proberen los te laten van je eigen referentiekader is daarbij ook belangrijk. Op 29 juni was Marita Bruning bij AutoBinck Group in Utrecht te gast als spreker over Diversiteit & Inclusie. Marita is antropoloog en social worker en pakte D&I-vraagstukken op voor diverse corporates en maatschappelijke instanties, waarvan de afgelopen vier jaar bij ABN AMRO op de Zuidas. Inmiddels is zij voor zichzelf begonnen als D&I-trainer en -adviseur. Ook al heeft zij inmiddels een dijk aan ervaring, ze voelt zich nog altijd ongemakkelijk om de D&I-boodschap als ‘witte vrouw’ te brengen. Het initiatief voor de inspiratiesessie maakt onderdeel uit van het duurzaamheidsprogramma van AutoBinck Group: GoBetter!, waarmee wij willen bijdragen aan een betere wereld en relevant willen zijn en blijven.

Eyeopeners

Marita nam medewerkers van AutoBinck Group mee in de beginselen van Diversiteit & Inclusie. Wat betekent het nou precies? En welke voorbeelden kunnen we eraan koppelen? De eyeopeners bleven maar komen en iedere deelnemer heeft zich op een gegeven moment aangesproken gevoeld, want vooroordelen heeft iedereen.
Mensen verschillen nu eenmaal van elkaar: verschil in huidskleur, sociale status, lichaamsbouw, gender, leeftijd, locatie, opleiding, familieachtergrond en nog veel meer. “Dit bepaalt echter niet wie wij zijn. Een eerste indruk van anderen wordt voor een groot deel gevormd door je eigen referentiekader. In dat kader zitten veel vooroordelen en stereotypen opgeslagen. En die baseren we weer op onze ervaringen, de omgeving waarin en de manier waarop je bent opgegroeid, je culturele achtergrond, systemen in onze samenleving, enzovoorts. We gebruiken labels om mensen in hokjes te stoppen waardoor er geen sprake meer is van gelijke kansen. Iemand die op jonge leeftijd ernstig ziek is geweest, krijgt het label arbeidsbeperkt. Iemand die uit zijn eigen land gevlucht is krijgt het label vluchteling. Daarnaast maken we dagelijks meer dan 100 duizend beslissingen, waarvan slechts 10 procent bewust. Die 90 duizend onbewuste beslissingen worden dus ingegeven door de kaders, vooroordelen en ervaringen die we hebben.”

Gelijke kansen

Ook spelen gelijkheid en toegankelijkheid een grote rol in de vraagstukken rond Diversiteit en Inclusie. “Bij gelijkheid gaat het erom ervoor te zorgen dat ieder individu gelijke kansen heeft om het beste uit zijn leven en talenten te halen. Dezelfde voorwaarden of voordelen pakken immers niet voor iedereen hetzelfde uit.” En daar heeft Marita duidelijke voorbeelden bij. “Toegankelijkheid gaat verder dan alleen een ingang voor mensen met een rolstoel. Het gaat ook om digitale toegankelijkheid of het faciliteren van kolfruimtes en -tijd voor vrouwen die net een baby hebben gekregen. Ook de keuze voor bedrijfskleding noemt zij als voorbeeld. Medewerkers die alleen uit een set voor ‘vrouwen’ of ‘mannen’ kunnen kiezen, maar non-binair zijn, worden al overgeslagen. Zij kunnen dan niet meer zichzelf zijn op de werkvloer door zich gedwongen als man of vrouw te moeten kleden.”

Het juiste en het slimste om te doen

Inclusie zit ook in de woorden die je gebruikt, het rekeninghouden met mensen met een handicap en openstaan voor mensen die anders zijn dan jijzelf. “Het doet wonderen. Bovendien is de focus op D&I het juiste én het slimste om te doen." En hoewel dat niet het doel is, blijkt ook dat vanuit zakelijk oogpunt er veel voordelen zitten aan het verbreden van de focus. "Bedrijven die focussen op D&I hebben 30 procent betere bedrijfsresultaten en gaan innovatiever te werk. Bovendien snap je de doelgroep beter, want die is ook divers. De samenleving is immers divers. Daarnaast word je een aantrekkelijke werkgever. Zeker jonge generaties vinden inclusie bij hun werkgever erg belangrijk en zien het als een 'go or no go' bij het selecteren van een baan.”

Verantwoordelijkheid van álle medewerkers

De verantwoordelijkheid om diversiteit en inclusie op de werkvloer succesvol te implementeren, ligt bij iedereen, niet alleen bij HR of in de boardroom, stelt Marita afsluitend. “De plannen moeten verweven worden in de bedrijfsstrategie en -filosofie, daarbij kan iedereen het verschil maken.”

Neem direct contact op