Cookies 🍪

Deze site gebruikt cookies waarvoor toestemming nodig is.

Digitalisatie is de motor van groei en innovatie in het bedrijfsleven. Ook bij AutoBinck worden alle bedrijven en divisies binnen de groep stap voor stap door de digitale wasstraat gehaald. Een bepaald niveau van digitale geletterdheid bij management en medewerkers is cruciaal voor het versnellen en überhaupt laten slagen van digitale transformaties en innovaties. Om het digitalisatieproces in goede banen te leiden en iedereen daarbij te betrekken, is AutoBinck Group sinds februari dit jaar de afdeling Digital Acceleration Office (DAO) rijker. Maar wat doen zij nou precies en wat is het doel van het DAO?


De komst van Martijn Koning in september 2021 bij AutoBinck is de start geweest van het centraal handen en voeten geven aan de digitale ambities van AutoBinck. “Laten we voorop stellen dat digitaliseren niet over data en technologie gaat, maar over cultuur.” Martijn is als lid van de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor duurzaamheid en digitalisering. “DAO is centraal georganiseerd en ondersteunt de bedrijven binnen AutoBinck Group bij het digitaliseren, om zo hun businessdoelstellingen te realiseren. Digitaliseren gaat er júist om dat de angst ervoor wordt weggenomen, dat medewerkers fouten durven maken en innovatief (samen)werken. Er moet meer transparantie komen en minder vanuit afgesloten omgevingen worden gewerkt”, legt hij uit. Het doel van dit jaar is het Digital Acceleration Office in te richten en de eerste stappen bij bedrijven te zetten. De eerste cases zijn inmiddels al bij Moove, Fleet Support, Mobinck en AutoBinck Car Distribution and Retail (ACDR) opgepakt, samen met de mensen van deze ventures. “De mensen in de teams van de bedrijven maken de digitalisatie tot een succes. DAO ondersteunt hen daar slechts bij, zodat zij maximaal kunnen versnellen, elkaar helpen en samen successen boeken.”

Op de kaart zetten, versnellen en het verschil maken

DAO is geen doel, maar een team. En dat Digital Acceleration Team bestaat momenteel naast Koning uit een Digital Innovation Manager, een Group Data Scientist, een Digital Marketing Specialist en een Group Technology Architect. Daarnaast is het IT-team van AutoBinck ook binnen dit team geplaatst. Gezocht wordt nog naar een Group Data Scientist om het team voor nu compleet te maken. “Om digitalisering goed op de kaart te zetten, te versnellen en het verschil te maken, is dit team nodig”, stelt Martijn. Ook is alle ondersteuning beschikbaar die helpt bij verdere digitalisering. Zo worden er inspiratiesessies georganiseerd, loopt er een abonnement op IT onderzoeks- en adviesbureau Gartner, waar de ventures gebruik van kunnen maken, en kunnen er opdrachten worden uitgezet op het platform BlackBear dat als flexibele schil om het personeelsbestand heen fungeert.

Hergebruik en automatisering

Iedereen binnen het DAO-team heeft een eigen specialisme. De Digital Architect helpt ABG-bedrijven bijvoorbeeld bij het maken van technologiekeuzes. “Dat kan de keuze voor een CRM-systeem zijn, maar ook voor een dataplatform, de programmeertaal of de cloudprovider die wordt gebruikt. DAO wordt daarnaast ook ingezet als bruggenbouwer. De architect maakt van alle bedrijven inzichtelijk welke technologie wordt gebruikt. Zonder dat overzicht kan er een woud aan technologie ontstaan. Terwijl versnelling ook zit in het hergebruik van technologie en automatisering. Zodra je weet wat voor technologie in een bedrijf aanwezig is, levert dat potentieel hergebruik op binnen de groep. Dat kan ook over de inzet van leveranciers gaan of codes die ingezet worden.”

Verbinden en inspireren

De Digital Innovation Manager verbindt de tech-medewerkers bij alle bedrijven binnen ABG aan elkaar en creëert daar ook weer een team van. “Zij inspireren elkaar door bijvoorbeeld nieuwe manieren van werken te introduceren. Bij de non-tech medewerkers wordt gewerkt aan het vergroten van de digitale geletterdheid. Dat kan zijn door een coderingsworkshop te organiseren. De bewustwording dat digitalisering kan helpen de business te verbeteren, is vaak al een belangrijke stap. Digitalisatie is voor veel mensen nog eng. Zij zijn bang om fouten te maken, weten niet waar ze moeten beginnen of schamen zich dat zij minder kennis hebben hierover. Voor een individu is de drempel bovendien hoog om hier zelf mee aan de slag te gaan.” Martijn benadrukt dat het pas echt een groot gevaar is als de digitale ontwikkeling van mensen achterblijft. “Kansen komen dan niet tot uiting en de adoptie van nieuwe mogelijkheden duurt langer. Dat kan resulteren in een kleinere marktimpact, een rem op de groei en uiteindelijk heeft het effect op de totale bedrijfsresultaten.”

Ieder bedrijf een technologiebedrijf

De maturiteit verschilt per bedrijf binnen ABG op het vlak van digitalisering. “We staan nu zeker niet meer aan het begin van de reis. Al binnen een korte periode worden er mooie stappen gezet bij de ventures”, aldus Martijn. “Uiteindelijk wordt ieder bedrijf binnen AutoBinck een technologiebedrijf. Dat is de stip op de horizon. Dan moeten wij natuurlijk zelf ook zo werken.”

Data Science Capability opbouwen

Dan zijn er ook nog ontwikkelingen die AutoBinck niet kan, en vooral niet wil, negeren. “Artificial Intelligence (AI), machine learning en data science zijn ontwikkelingen die onze branches bezighouden, maar waar bij AutoBinck nog niet concreet op gestuurd werd. Terwijl het gebruiken van data voor een grotere business impact kansen biedt voor iedere venture binnen ABG. Daarom bouwen we nu aan een Data Science Capability om de data die er is ook daadwerkelijk te ontsluiten. Het gevolg is dat we innovatie stimuleren, nieuwe diensten en klantervaringen creëren en operationeel effectief omgaan met wat er is aan data. Concrete voorbeelden waar dit ingezet kan worden zijn hogere conversies op de direct mails bij Zelfstroom, digitaal klanten werven bij Moove en het automatisch voorspellen van de inruilwaarde van auto’s bij ACDR. Ook wordt momenteel bij Fleet Support de helpdesk support software Freshdesk geïmplementeerd en heeft Mobinck een nieuwe website die meer marketing en sales gedreven wordt bestuurd. Digitale marketing speelt een belangrijke rol binnen onze bedrijven en dat neemt alleen maar toe. Toch is ook daar vaak nog een slag te slaan. Dat brengen we in kaart en pakken we op. De digital workplace speelt immers ook een steeds belangrijkere rol in het delen van kennis en het samenwerken onderling binnen ABG”, besluit Martijn.

  • "Digitaliseren gaat er júist om dat de angst ervoor wordt weggenomen, dat medewerkers fouten durven maken en innovatief (samen)werken."

  • "De mensen in de teams van de bedrijven maken de digitalisatie tot een succes. DAO ondersteunt hen daar slechts bij, zodat zij maximaal kunnen versnellen, elkaar helpen en samen successen boeken."

  • "Om digitalisering goed op de kaart te zetten, te versnellen en het verschil te maken, is dit team nodig."

  • "Versnelling zit ook in het hergebruik van technologie en automatisering. Zodra je weet wat voor technologie in een bedrijf aanwezig is, levert dat potentieel hergebruik op binnen de groep."

Neem direct contact op