Zelfstroom

Zelfstroom

Zelfstroom is de nieuwe duurzame energieleverancier van Nederland. De organisatie stimuleert particulieren in Nederland om juist nĂș te beginnen met het opwekken van eigen energie door middel van zonnepanelen.

Daarbij verlaagt het bedrijf mogelijke drempels om te kiezen voor zonnepanelen. Bijvoorbeeld door complete zonnestroomsystemen te huur aan te bieden, waardoor klanten direct besparen op hun energierekening zonder dat ze vooraf hoeven te investeren. Zelfstroom geeft tien jaar garantie op een werkend systeem, tien jaar een gegarandeerde opbrengst en tevens hebben klanten bij het bedrijf de flexibiliteit om de zonnepanelen mee te verhuizen of in te ruilen voor een nieuwere soort.

De opgewekte zonne-energie kan dan als brandstof dienen voor het opladen van elektrische voertuigen. Hierdoor is ook meteen de link gelegd tussen energie en mobiliteit. Als gevolg van de snelle ontwikkeling op het gebied van elektrische mobiliteit worden zowel de laadinfrastructuur als ook het zelf opwekken en zo nodig opslaan van energie in toenemende mate belangrijk.

Meer informatie over Zelfstroom is te vinden op www.zelfstroom.nl.