Smart Mobility

Smart Mobility

Smart Mobility is een nieuwe divisie binnen AutoBinck Group. Deze divisie richt zich op nieuwe vormen van mobiliteit in de breedste zin van het woord.

Er is een aantal trends die zich steeds nadrukkelijker beginnen af te tekenen in de wereld van mobiliteit: de verschuiving van bezit naar gebruik, de elektrificatie van mobiliteit, het connected worden van auto’s en de zelfrijdende auto. Gepaard met deze trends ontstaan er nieuwe vormen van mobiliteit, dan wel van mobiliteitsgerelateerde dienstverlening.

Om vroegtijdig te kunnen inspelen op de kansen die zich bij de genoemde trends voordoen, en om deze maximaal te kunnen benutten, is de nieuwe divisie Smart Mobility opgericht. In tegenstelling tot onze andere divisies waarin alle bedrijven 100% eigendom zijn, zullen er in de Smart Mobility-divisie behalve volledig eigendom ook deelnemingen in bedrijven van toepassing zijn welke onder deze divisie worden geschaard.